web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ochmann, Jerzy Heschel in the United States (1940-1972). Clashes and the Synthesis of the European and American Mentality [Heschel w Stanach Zjednoczonych (1940-1972). Zderzenia oraz synteza europejskiej i amerykańskiej mentalności] 2008 Studia Judaica 11