web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Księga pamięci „miasta Asza” 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości
Adamczyk-Garbowska, Monika Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni) 2004 Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego
Adamczyk-Garbowska, Monika; Lustigman, Awrom Szolem Asz u krajan w Izraelu 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości
Asz, Szolem Dramaty. Wybór 2013
Sitarz, Magdalena Literature as a Medium for Memory. The Universe of Sholem Asch’s Novels 2013
Sitarz, Magdalena Dramaty Szolema Asza czytane dzisiaj 2013 Świat dramatów Szaloma Asza
Sitarz, Magdalena Zapomniane powieści Szolema Asza 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości
Sitarz, Magdalena Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza 2010
Sitarz, Magdalena Sholem Asch 2007 Dictionary of Literary Biography. Writers in Yiddish
Sitarz, Magdalena Wechselbeziehungen zwischen der jüdischen und der christlichen Kultur im Œuvre von Scholem Asch 2007 Jahrbuch für Internationale Germanistik 78
Sitarz, Magdalena Juden und Christen bei Scholem Asch 2005 Wissenschaft und Kunst für Europa
Sitarz, Magdalena Das Leben des jüdischen Städtchens in ausgewählten Novellen von Scholem Asch 2004 Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag
Sitarz, Magdalena Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch 2003
Sitarz, Magdalena Żydzi i chrześcijanie w „Farn mabl” Szolema Asza 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3