Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 2003 szczegóły   openurl
Literatur und Politik in der Heine-Zeit. Die 48er Revolution in Texten zwischen Vormärz und Nachmärz 1998 szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata The linguistic image of the Jew in the Polish anti-Semitic and conservative press at the turn of the 19th and 20th century 2011 Kesher. Journal of Media and Communications History in Israel and the Jewish World 41 szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Kreacje bohaterów żydowskich w antysemickiej prozie na łamach „Roli” 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4 szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Czy to we krwi płynie? Małżeństwa mieszane w twórczości Antoniego Skrzyneckiego 2006 Prace Polonistyczne 61 szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Zabawa w chowanego. Antoni Skrzynecki wobec Żydów 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Karnawały warszawskie na łamach „Roli” 2012 Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka The Dreyfus Affair and Warsaw’s Rola, 1894-1906 2011 Kesher. Journal of Media and Communication History in Israel and the Jewish World 41 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka „Rola” wobec sprawy Dreyfusa. 1894-1906 2011 Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka The image of the Warsaw Pogrom of 1881 in late nineteenth-century Polish Literature 2010 East European Jewish Affairs 40 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Wieloskładnikowa tożsamość indywidualna w pismach Henryka Nusbauma 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Żydzi, Niemcy i Polacy w publicystyce Bolesława Prusa i Jana Jeleńskiego do 1883 roku 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka; Friedrich, Jacek Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta 2009 Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 roku. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej 2012 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Szneur Zalman ben Baruch z Ladów (1745?-1812 lub 1813) 2012 Polski Słownik Biograficzny 48 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: