web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Judaika polskie z XVI-XVIII wieku. Materiały do bibliografii 1995 1
Doktór, Jan Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792 2012
Doktór, Jan Śladami mesjasza apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji 1998
Gąsiorowski, Stefan Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku 2001
Gąsiorowski, Stefan Proces o znieważenie hostii przez Żydów we Lwowie z roku 1636 1994 Nasza Przeszłość 82
Pilarczyk, Krzysztof Hebrajska książka drukowana w Europie środkowowschodniej w XVI-XVIII wieku. Topografia, wielkość produkcji i funkcja [Hebrew Printed Book in Central-Eastern Europe in the 16th-19th Centuries. Topography, Production Size, and Function] 2007 Studia Judaica 10
Pilarczyk, Krzysztof Zur Zensurfrage des Talmud in Polen im 16. und 17. Jahrhundert [Z dziejów Talmudu w Polsce w XVI i XVII wieku] 1999 Studia Judaica 2
Špirt, Andrej „Pravoslavnye” v evrejskih hronikah vremen Bogdana Hmel'nickogo [Russian Orthodoxy in the Jewish Chronicles of the Chmelnicki Times] 2012 Studia Judaica 15
Szyndler, Artur Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVI-XVIII (do roku 1772). Zarys problematyki [Jewish Settlement in Oświęcim in the 16th-18th Centuries (until 1772)] 2002 Studia Judaica
Tollet, Daniel La quantification des accusations de crime rituel, dans la Pologne a l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) [Oskarżenia mordy rytualne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku] 1999 Studia Judaica 2
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Cmentarz żydowski w Lesku 2002 1
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu 2000 Rocznik Przemyski 36
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej 1998 Żydzi w Lublinie 2