web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Burg, Josif Okruchy 2001
Patek, Artur Projekt Birobidżan w teorii i praktyce ZSRR 2007 Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych
Patek, Artur Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR 1997
Patek, Artur Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej 1996 Studia Historyczne 39
Patek, Artur Jewish Autonomous Province in the USSR (Birobidzhan) 1995 Colloquia. Journal of Central European History 2