web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci. Materiały zebrane przez Abrahama Kronenberga 2009
Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym 2007 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 25
Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Domagalska, Małgorzata Czas wyboru. Publicyści „Prosto z mostu” wobec Zagłady 2009 Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia
Kucia, Marek Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm? 2008 Holocaust a teodycea
Kłańska, Maria Krakauer Jugend mit dem Davidstern. „Das Tagebuch aus dem Krakauer Ghetto“ von Halina Nelken 1998 Das erdichtete Ich – eine echte Erfindung. Studien zu autobiographischer Literatur von Schriftstellerinnen
Melchior, Małgorzata Moral Attitudes and Conflicts of the Holocaust Survivors Who Passed as Non-Jews [Postawy i dylematy moralne Żydów ocalałych z Zagłady legitymujących się nieżydowskimi dokumentami] 2002 Studia Judaica 5
Pilarczyk, Krzysztof Szoa – cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce [Shoah – The Turning Point in the Teaching of The Church about Jews and Judaism, as well as in Its Working] 2005 Studia Judaica 8
Quercioli Mincer, Laura „Nie będziemy się więcej bać ludzi?” Powrót po Zagładzie w literaturze polsko-żydowskiej 2007 Kwartalnik Historii Żydów