web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Sroka, Łukasz T. Changes in the Jewish Community of Krakow in Autonomous Galicia 2010 Polin 23
Wierzbieniec, Wacław Przemiany w społeczności żydowskiej Przemyśla w okresie autonomii Galicji. Próba oceny [Changes in the Jewish Population in Przemyśl in the Period of the Autonomy of Galicia] 1998 Studia Judaica 1