web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Doktór, Jan Erlösung durch Sünder oder – Taufe 1999 Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart
Kłańska, Maria Spinoza und seine Philosophie im Schaffen der deutschsprachigen Dichterin Rose Ausländer 2011 Forum Philosophicum 16
Ochmann, Jerzy Twój wróg jest twoim przyjacielem. Etyka Nahuma Goldmana 2011 Przegląd Religioznawczy
Ochmann, Jerzy Nicość realna: Heidegger, Sartre, Welte, Neher 2009 Poznańskie Studia Teologiczne 23
Ochmann, Jerzy Potrzeba jako wizerunek bytu w filozofii Heschela 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Ochmann, Jerzy Cywilizacja jako łącznik dialogu. M. M. Kaplan (1881-1982) 2007 Filozofia dialogu 5
Ochmann, Jerzy Metoda rekonstrukcjonizmu w filozofii religii (M. M. Kaplan) 2006 Bóg i człowiek w filozofii religii, problem relacji wzajemnych. Filozofia religii
Ochmann, Jerzy Koncepcje antropologiczne w filozofii medycyny żydowskiej 2006 Nomos 53
Ochmann, Jerzy Metodologia filozofii religii (A. Neher) 2005 Problematyka i metodologia filozofii religii
Ochmann, Jerzy Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w 2002 Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu
Ochmann, Jerzy Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991) 2002 Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu 1
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej 2000 3
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej. Peryferie filozofii żydowskiej 1997 6
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej. Średniowieczna filozofia żydowska 1995
Ochmann, Jerzy Pewne aspekty autokreacji w rozwoju narodu żydowskiego 1995 Autokreacja człowieka – między wolnością a zniewoleniem