web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kozińska-Witt, Hanna Die Reformjuden in der polnischen Geschichtsschreibung – eine Bestandsaufnahme 1997 Frankfurter Judaistische Beiträge 24
Makowski, Krzysztof A. Polscy i niemieccy historycy o porozbiorowych dziejach Żydów w Poznańskiem 2011 Studia Historica Slavo-Germanica 28
Makowski, Krzysztof A. Historiographie und Ideologie. Zur Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land in der Teilungszeit (1772-1918) 2009 Zwischen Graetz und Dubnow: Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Makowski, Krzysztof A. Louis Lewin – historyk poznańskich Żydów 2002 Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu
Makowski, Krzysztof A. Die Geschichtsschreibung über die Juden im Posener Land, 1772-1918 [Historiografia dotycząca Żydów w Poznańskiem] 2002 Studia Judaica 5
Makowski, Krzysztof A. Poznańscy Żydzi okresu zaborów w piśmiennictwie historycznym. Zarys problemu 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Makowski, Krzysztof, A. Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym 2004
Moshe, Rosman Jak pisać historię żydowską? 2011
Nowogórski, Przemysław Powstanie starożytnego Izraela w świetle współczesnych koncepcji historyczno-archeologicznych [The Origins of Ancient Israel in the Light of the Historical and Archaeological Concepts] 1999 Studia Judaica 2
Sroka, Łukasz Tomasz Stan badań nad historią Żydów krakowskich w XIX wieku 2007 Kraków. Studia z dziejów miasta
Teller, Adam Polish-Jewish Relations: Historical Research and Social Significance. On the Legacy of Jacob Goldberg 2012 Studia Judaica 15
Vater, Roman Koncepcja historyczna i geopolityczna ruchu “Młodych Hebrajczyków” w Izraelu (1939-1953) [A Historical and Geopolitical Program of the “Young Hebrews” Movement in Israel, 1939-1953] 2014 Studia Judaica 17
Wodziński, Marcin Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland 2003 Jewish Social Studies 10
Wodziński, Marcin Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews 2001 Polin 14
Wodziński, Marcin Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań 2000 Slezský sborník 98