web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu i w okresie drugiej wojny światowej 2012 Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka
Patek, Artur O swobodną imigrację do Erec Israel. Z dziejów aliji bet 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur Brytyjskie obozy na Cyprze dla deportowanych imigrantów żydowskich (1946-1949) 2004 Portolana. Studia Mediterranea 1