web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie 2007
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2000 2
Doktór, Jan Das grosse Scheitern. Die Emissären des Institutum Judaicum und der Landrabbiner von Grosspolen 2006 Kwartalnik Historii Żydów
Doktór, Jan Frankism and its impact of mutual Perception of Christian and Jews in Poland 2004 Kwartalnik Historii Żydów
Domagalska, Małgorzata Publicyści „Myśli Narodowej” wobec judaizmu i jego wyznawców 2005 Po żydowsku... Tradycje judaistyczne w literaturze polskiej
Kosior, Wojciech Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego 2012 Estetyka i Krytyka 27
Kozińska-Witt, Hanna The Association of Progressive Jews in Cracow, 1864-74 2010 Polin 23
Kozińska-Witt, Hanna Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874 2000 Duchowość żydowska w Polsce
Kozińska-Witt, Hanna Die Krakauer Jüdische Reformgemeinde 1864-1874 1999
Kozińska-Witt, Hanna Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874 1999 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego
Kozińska-Witt, Hanna Die Reformjuden in der polnischen Geschichtsschreibung – eine Bestandsaufnahme 1997 Frankfurter Judaistische Beiträge 24
Kozińska-Witt, Hanna Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 19 w. 1996 Teksty Drugie
Majdanik, Piotr Relacje judaizmu do chrześcijaństwa (i islamu) w ujęciu Majmonidesa 2012 Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych w perspektywie historycznej, społecznej, religijnej i dialogowej
Majdanik, Piotr Przykazania noachickie w Talmudzie – uniwersalistyczne tendencje w judaizmie w okresie ekspansji chrześcijaństwa w starożytności (traktat Sanhedrin 56a-57a) 2006 Studia Religiologica 39
Marcinkowski, Roman Luigi Chiarini (1789-1832) – an Anti-Judaistic Reformer of Judaism [Luigi Chiarini (1789-1832) – antyjudaistyczny reformator judaizmu] 2004 Studia Judaica 7