web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Bendowska, Magdalena; Doktór, Jan Sefer ha-Zohar – the battle for Editio Princeps 2012 Kwartalnik Historii Żydów