web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz 2010
Kozińska-Witt, Hanna Przypadek Berty Pappenheim 1994 Tytuł
Lisek, Joanna „Przy klatce lwa zrzucamy brzemię płci” – genderowe aspekty jidyszowej poezji kobiet 2012 Oblicza płci. Literatura
Lisek, Joanna Feminist Discourse in Women’s Yiddish Press in Poland 2010 PaRDeS: Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien
Lisek, Joanna Pua Rakowska i jej walka o prawa kobiet 2009 Kwartalnik Historii Żydów
Lisek, Joanna Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa) 2008 Literatura Ludowa
Ronen, Shoshana Sytuacja kobiety w Izraelu 2001 Być kobietą w Oriencie
Wodziński, Marcin Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective 2013 Jewish History 27