web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł 2012
Domagalska, Małgorzata Najpilniejsza sprawa. Publicyści „Prosto z mostu” wobec kwestii żydowskiej 2002 Kwartalnik Historii Żydów
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej 2008
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej 2003 Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel
Stoczewska, Barbara Kwestia żydowska w poglądach Leona Wasilewskiego [Jewish Question in the Views of Leon Wasilewski] 1999 Studia Judaica 2