Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Niszt ojf di tajchn fun Bowl. Antologie fun der jidiszer poezje in nochmilchomedikn Pojln / Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce 2012 szczegóły   openurl
Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice 2011 szczegóły   openurl
„Cóż za księga!” Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność 2010 szczegóły   openurl
Polish and Hebrew Literature and National Identity 2010 szczegóły   openurl
Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur 2009 szczegóły   openurl
Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie 2007 szczegóły   openurl
Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Bildende Kunst um 1900 2002 szczegóły   openurl
Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology 2001 szczegóły   openurl
Literatur und Politik in der Heine-Zeit. Die 48er Revolution in Texten zwischen Vormärz und Nachmärz 1998 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Polish Literature on the Holocaust 2013 Holocaust Literature. A Critical Introduction szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych 2011 Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika “I know who you are, but who I am – you do not know...” Reading Yiddish Writers in a Polish Literary Context 2011 Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 29 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Piewca brzydko mówiących? Miejsce języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego 2011 Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika „Smutno mi, Boże…” Pożegnania z Polską w literaturze jidysz 2009 Honor – Bóg – Ojczyzna szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Literatura wobec Zagłady – w poszukiwaniu kanonu 2009 Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: