web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Makowski, Krzysztof, A.; Praszałowicz, Dorota; Zięba, Andrzej A. Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu 2004
Rosner, Anna Utracona tożsamość? Żydzi przybywający do Wielkiej Brytanii w latach 1933-1939 [Lost Identity? Jewish Refugees in Great Britain in the Years 1933-1939] 2012 Studia Judaica 15
Sroka, Łukasz Tomasz Migracja Żydów polskich do Izraela. Aspekt antropologiczno-historyczny 2011 Nietypowe migracje Polaków w XIX-XXI wieku
Wodziński, Marcin Vídenští vyhnanci ve Slezsku 2001 Židé a Morava. Sborník z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska
Wróbel, Piotr J. “Auswanderung”: The Exodus of Jews from Greater Poland (Wielkopolska), 1918–1921 2014 Studia Judaica 17