web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Tollet, Daniel La quantification des accusations de crime rituel, dans la Pologne a l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) [Oskarżenia mordy rytualne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku] 1999 Studia Judaica 2
Wodziński, Marcin Blood and the Hasidim: On the History of Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Poland 2009 Polin 22
Wodziński, Marcin Krew i chasydzi. Z dziejów oskarżenia o mord rytualny w XIX-wiecznej Polsce 2004 Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci prof. Jerzego Woronczaka