web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Szczerbiński, Waldemar Znaczenie objawienia w teologii głębi Abrahama Joshuy Heschela 2010 Studia Theologiae Fundamentalis 1
Wróbel, Mirosław S. Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna 2011 Nowy Testament a religie
Żak, Adam Marcin Buber o możliwości objawienia 1991 Analecta Cracoviensia 23