web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych 2011 Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice
Adamczyk-Garbowska, Monika Jerzy Andrzejewski 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Kazimierz Brandys 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Henryk Grynberg 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Hanna Krall 2003 Holocaust Literature 1
Adamczyk-Garbowska, Monika Czesław Miłosz 2003 Holocaust Literature 2
Adamczyk-Garbowska, Monika Andrzej Szczypiorski 2003 Holocaust Literature 2
Adamczyk-Garbowska, Monika Julian Tuwim 2003 Holocaust Literature 2
Adamczyk-Garbowska, Monika Bogdan Wojdowski 2003 Holocaust Literature 2
Kłańska, Maria Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918 1991
Quercioli Mincer, Laura Scrittori ebrei polacchi dopo la Shoà 1997 Polonia, Italia e la culture slave: aspetti comparati fra storia e modernità
Ruta, Magdalena Kalman Segal – pisarz polski czy żydowski? 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu