web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Friedrich, Agnieszka The image of the Warsaw Pogrom of 1881 in late nineteenth-century Polish Literature 2010 East European Jewish Affairs 40
Konopnicka, Maria Mendel di Danzica. Storia di un pogrom 2013
Kozińska-Witt, Hanna Reakcja samorządu krakowskiego na akty gwałtu dokonywane na ludności żydowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (według sprawozdań prasowych) 2014 Kwartalnik Historii Żydów
Markowski, Artur Pogromy, zajścia, ekscesy. Zbiorowe akty przemocy przeciwko Żydom w Białymstoku pierwszych dekad XX wieku [Pogroms, Incidents, Excesses. Collective Acts of Violence Against the Jews in Białystok in the First Decades of the 20th Century] 2011 Studia Judaica 14