web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Domagalska, Małgorzata Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego 2010 Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich
Domagalska, Małgorzata The Image of the Jews in the Anti-Semitic Popular Novel in Poland At the Beginning of the 20th Century 2009 Iggud. Selected Essays in Jewish Studies 2
Friedrich, Agnieszka; Friedrich, Jacek Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta 2009 Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów
Kłańska, Maria Das kulturelle Gedächtnis des Judentums in den Romanen von Stefan Heym „König David Bericht“ und „Ahasverus“ 2011 Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert
Kłańska, Maria Soma Morgensterns Romantrilogie „Der Funken im Abgrund“ als Bildungs- und Entwicklungsroman 2006 Labyrinthe der Erinnerung. Beiträge zur österreichischen Literatur
Quercioli Mincer, Laura Jewish Themes in ‘The Beautiful Mrs. Seidenman’ by Andrzej Szczypiorski 1992 Polin 7
Singer, Isaac Bashevis Szatan w Goraju 2004
Singer, Isaac Bashevis Szatan w Goraju 1999
Singer, Isaac Bashevis Szatan w Goraju 1995
Sitarz, Magdalena Zapomniane powieści Szolema Asza 2011 Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości
Sitarz, Magdalena Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza 2010
Sitarz, Magdalena Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch 2003