web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi 2012
Doktór, Jan Erlösung durch Sünder oder – Taufe 1999 Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart
Jagodzińska, Agnieszka The London Society and its Missions to the Polish Jews, 1814-1855 2013 The politics of Nineteenth-Century Missionary Periodicals: The Gospel and Politics
Jagodzińska, Agnieszka Od hilelizmu do homaranizmu. O religijnym i narodowym uniwersalizmie Zamenhofa 2012 Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł
Lisek, Joanna Orhodox Yiddishism in „Beys Yakov” Magazine in the Context of Religious Jewish Feminism in Poland 2013 Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective
Lisek, Joanna „Dos loszn fun jidiszkajt” – ortodoksyjny jidyszyzm na łamach „Bejs Jakow” w kontekście religijnego feminizmu żydowskiego w Polsce 2012 Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)
Ochmann, Jerzy Cywilizacja jako alternatywa religii. M. M. Kaplan (1881-1982) 2009 O wielowymiarowości badań religioznawczych
Ochmann, Jerzy Metoda rekonstrukcjonizmu w filozofii religii (M. M. Kaplan) 2006 Bóg i człowiek w filozofii religii, problem relacji wzajemnych. Filozofia religii
Ochmann, Jerzy Metodologia filozofii religii (A. Neher) 2005 Problematyka i metodologia filozofii religii
Ochmann, Jerzy Wiara, za którą kryją się tajemnicze przywileje (Leo Baeck) 2004 Wielowymiarowy charakter dialogu i jego rola w życiu ludzi
Ochmann, Jerzy Etyka żydowska, Między etyką religijną a etyką narodową 1993 Człowiek i uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach
Pilarczyk, Krzysztof Apokryfy judaistyczne – obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów kanonu pism świętych judaizmu [Apocrypha – Alien Elements in Jewish Religious Tradition? From the History of the Canon of the Holy Scriptures of Judaism] 2008 Studia Judaica 11
Quercioli Mincer, Laura Ricerca di Dio e silenzio di Dio nella letteratura ebraica del Novecento 2013 Storia religiosa degli ebrei d’Europa
Silber, Marcos The German „Ordinance Regarding the Organization of the Religious Jewish Community” (November 1916–1918) 2014 Studia Judaica 17
Skorek, Artur Radykalny nurt religijnego syjonizmu – doktryna ruchu Gusz Emunim [Radical Stream of Religious Zionism – Doctrine of Gush Emunim] 2008 Studia Judaica 11