web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kozińska-Witt, Hanna Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 19 w. 1996 Teksty Drugie