Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3 szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Kreacje bohaterów żydowskich w antysemickiej prozie na łamach „Roli” 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Żydzi, Niemcy i Polacy w publicystyce Bolesława Prusa i Jana Jeleńskiego do 1883 roku 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Kukizowie. Rekonesans badawczy 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami gmin żydowskich na ziemi lwowskiej w XVII i XVIII wieku 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995 szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Poznańscy Żydzi okresu zaborów w piśmiennictwie historycznym. Zarys problemu 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Potrzeba jako wizerunek bytu w filozofii Heschela 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Żydowski kantyzm, postkantyzm i neokantyzm. Aspekty etyczne 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Patek, Artur Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4 szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena „Przez cień i blask”. Twórczość poetycka Binema Hellera w Polsce Ludowej (1947-1957) 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4 szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Sitarz, Magdalena Żydzi i chrześcijanie w „Farn mabl” Szolema Asza 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3 szczegóły   openurl
Sroka, Łukasz T. Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty 2010 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 5 szczegóły   openurl
Szyndler, Artur Status prawny izraelickiej gminy wyznaniowej w Oświęcimiu w latach 1890-1927 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818) 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: