web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan Sirkes (Serkes) Joel zw. Bach (1561-1640) 1997 Polski Słownik Biograficzny 37
Patek, Artur Sternfeld Ary Jakub 2005 Polski Słownik Biograficzny 43
Patek, Artur Starski Ludwik 2004 Polski Słownik Biograficzny 42