web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Friedrich, Agnieszka Polish Literature’s Portrayal of Jewish Involvement in 1905 2008 The Revolution of 1905 and Russia’s Jews