web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Patek, Artur Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR po II wojnie światowej 1996 Studia Historyczne 39
Quercioli Mincer, Laura Non memoria ma presenza: incontro con Ruta Sakowska, curatrice dell’Archivio Ringelblum 1996 Rassegna Mensile di Israel 62
Tresmontant, Claude Esej o myśli hebrajskiej 1996
Wodziński, Marcin Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w 1996