web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kłańska, Maria Krakauer Jugend mit dem Davidstern. „Das Tagebuch aus dem Krakauer Ghetto“ von Halina Nelken 1998 Das erdichtete Ich – eine echte Erfindung. Studien zu autobiographischer Literatur von Schriftstellerinnen
Kłańska, Maria „Zurück ins zukünftige Meinland Deinland“. Rose Ausländers Israel-Gedichte 1998 Das jüdische Echo 47
Kłańska, Maria Zur Identitätsproblematik im Schaffen Rose Ausländers 1998 Nationale Identität aus germanistischer Perspektive
Kłańska, Maria Der Künstler Ephraim Mose Lilien und seine galizische Heimatstadt Drohobycz 1998 Studia Niemcoznawcze 16
Kłańska, Maria Zu Rose Ausländers Ostergedichten 1998 „Moderne“, „Spätmoderne“ und „Postmoderne“ in der österreichischen Literatur
Makowski, Krzysztof A. Wątek żydowski w badaniach nad Mickiewiczem 1998 Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
Nowogórski, Przemysław Aramejska inskrypcja z Tel Dan [Aramaic Inscription from Tel Dan] 1998 Studia Judaica 1
Ochmann, Jerzy Syjonizm. U źródeł państwowości Izraela 1998 Nomos
Pilarczyk, Krzysztof Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej [Hebrew Literary Texts in the Synagogical Liturgy] 1998 Studia Judaica 1
Pilarczyk, Krzysztof Reprodukcja Talmudu do połowy XVI wieku. Zarys dziejów [Reproduction of the Talmud until the Half of the 16th Century] 1998 Studia Judaica 1
Quercioli Mincer, Laura Yiddish 1998 Nuova Enciclopedia Treccani
Warzecha, Julian Przekład Starego Testamentu w Biblii Warszawsko-Praskiej. Uwagi i refleksje [Translation of the Old Testament in the Warsaw-Prague Bible] 1998 Studia Judaica 1
Wierzbieniec, Wacław Przemiany w społeczności żydowskiej Przemyśla w okresie autonomii Galicji. Próba oceny [Changes in the Jewish Population in Przemyśl in the Period of the Autonomy of Galicia] 1998 Studia Judaica 1
Wodziński, Marcin Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach 1998
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej 1998 Żydzi w Lublinie 2