web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wyrozumski, Jerzy Dzieje Żydów Polski średniowiecznej w historiografii [History of the Jews of the Middle Ages Poland in Historiography] 1998 Studia Judaica 1
Żak, Adam Odroczone spotkanie. Judaizm i chrześcijaństwo w koncepcji Franza Rosenzweiga 1998 Przegląd Powszechny
Żak, Adam Rosenzweig, Franz (1986-1929) 1998 Theologische Realenzyklopädie. Religionspsychologie – Samaritaner 29
Zieliński, Kondrad Aktywność polityczna Żydów na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918 [Political Activity of Jews in the Lublin Area 1914-1918] 1998 Studia Judaica 1