Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Ruta, Magdalena Szolem Alejchem czytany w przedmarcowej Polsce 2000 Słowo Żydowskie szczegóły   openurl
Ruta, Magdalena O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Shmeruk, Chone Legenda o Esterce w literaturze polskiej i jidysz. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji 2000 szczegóły   openurl
Sitarz, Magdalena Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Against Cultural Background 2000 szczegóły   openurl
Sroka, Łukasz T. Tel Awiw. Młodość nieposkromiona wiekiem 2000 Konspekt szczegóły   openurl
Szarota, Tomasz „Noc kryształowa” nad Sekwaną. Zniszczenie paryskich synagog 2/3 X 1941 roku [A Night of Broken Glass by the Seine River] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Szczerbiński, Waldemar Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka 2000 szczegóły   openurl
Tomal, Maciej Z dziejów antyrabinicznej polemiki karaimskiej w X wieku [From the History of Anti-Rabbinic Polemic in the 10th Century] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Trzciński, Andrzej; Wodziński, Marcin Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 2) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part Two)] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku 2000 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań 2000 Slezský sborník 98 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Středověké židovské náhrobky na Moravě 2000 Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu 2000 Rocznik Przemyski 36 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: