web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817-1818) 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Wróbel, Mirosław S. Żydzi w Ewangelii Janowej 2003 Collectanea Theologica 73
Wróbel, Mirosław S. Jakub, syn Józefa, brat Jezusa 2003 Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych
Wyrozumska, Bożena; Wyrozumski, Jerzy Nowe materiały do dziejów Żydów krakowskich w średniowieczu [New Materials to the Medieval History of Jews in Cracow] 2003 Studia Judaica 6