web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kłańska, Maria Eva – Maria – Magdalene. Fallstudien zur Umdeutung biblischer Frauenfiguren in der Literatur des 20. Jahrhunderts 2004 Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag
Lisek, Joanna Litewska Jerozolima (Wilno jako centrum kultury żydowskiej) 2004 Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci prof. Jerzego Woronczaka
Lisek, Joanna Fascynacja czy strach? Wizja rewolucji we wczesnej twórczości Chaima Gradego [Fascination or Fear? The Vision of the Revolution in the Early Output of Chaim Grade] 2004 Studia Judaica 7
Makowski, Krzysztof, A. Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym 2004
Makowski, Krzysztof, A.; Praszałowicz, Dorota; Zięba, Andrzej A. Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu 2004
Marcinkowski, Roman Luigi Chiarini (1789-1832) – an Anti-Judaistic Reformer of Judaism [Luigi Chiarini (1789-1832) – antyjudaistyczny reformator judaizmu] 2004 Studia Judaica 7
Nowogórski, Przemysław Protosynagoga w Betsaidzie. Hipotetyczna interpretacja budynku na Area A na et-Tell (Betsaida) [Protosynagogue in Bethsaida – A Hypothetical Interpretation of the Building in Area A] 2004 Studia Judaica 7
Ochmann, Jerzy Wiara, za którą kryją się tajemnicze przywileje (Leo Baeck) 2004 Wielowymiarowy charakter dialogu i jego rola w życiu ludzi
Patek, Artur Starski Ludwik 2004 Polski Słownik Biograficzny 42
Patek, Artur Brytyjskie obozy na Cyprze dla deportowanych imigrantów żydowskich (1946-1949) 2004 Portolana. Studia Mediterranea 1
Piela, Marek Dwujęzyczne wydanie Pięcioksięgu [A Bilingual Edition of Pentateuch] 2004 Studia Judaica 7
Pilarczyk, Krzysztof Hebrew Printing Houses in Poland against the Background of their History in the World. The Outline with the Reference Books on the Subject [Drukarnie hebrajskie w Polsce na tle ich światowej historii] 2004 Studia Judaica 7
Quercioli Mincer, Laura Jewish Studies 2004 Dizionario degli Studi Culturali
Quercioli Mincer, Laura Dibbuk: lo spazio ebraico nella Polonia di oggi 2004 Lettera Internazionale 81
Quercioli Mincer, Laura Le frontiere della lingua. Memorie ebraiche fra Polonia e Israele 2004 Oltre la persecuzione. Donne, ebraismo, memoria