Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Domagalska, Małgorzata „Czy Żyd może być prosty?” W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego 2004 Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej szczegóły   openurl
Engel, David Some Observations on Recent Polish Writing about Polish Jewry during the Holocaust [Kilka uwag o ostatnich polskich pracach dotyczących Żydów w Polsce w okresie Holokaustu] 2004 Studia Judaica 7 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Wieloskładnikowa tożsamość indywidualna w pismach Henryka Nusbauma 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Jak antysemityzm sprzed stulecia wpływa na współczesne dyskusje w Internecie? 2004 Midrasz szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Obszczestwo lubitielej karaimskoj istorii i litieratury w Wilnie w 1932-1939 godach i jego czleny [Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939] 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Tatarzy, Turcy czy Żydzi? Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XIII-XVIII w.) 2004 Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, 18-20 listopada 2002 Kraków szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Doktor Zygmunt Abrahamowicz (1923-1990). Życie i dzieło 2004 Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dr Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004 szczegóły   openurl
Jagodzińska, Agnieszka Between Two Worlds: Jewish Cemetery in Warsaw as a Text of Culture (1850-1900) 2004 Ab Imperio 4 szczegóły   openurl
Kapiszewski, Andrzej Controversial Reports on the Situation of Jews in Poland in the Aftermath of World War I. The Conflict between US Ambassador in Warsaw Hugh Gibson and American Jewish Leaders [Kontrowersyjny raport o sytuacji Żydów w Polsce w następstwie I wojny światowej] 2004 Studia Judaica 7 szczegóły   openurl
Kouts, Gidéon The First Hebrew Newspapers in Europe. Economic and Organizational Ascpects [Pierwsze dzienniki hebrajskie w Europie] 2004 Studia Judaica 7 szczegóły   openurl
Kucia, Marek Zwiedzający w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau / Visitors to the Auschwitz-Birkenau Museum 2004 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 20 szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Das jüdische Krakau 2004 Europa im Wandel. Literatur, Werte und Europäische Identität szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Die Funktionen der galizischen Landschaften in den Werken von Leopold von Sacher-Masoch, Karl Emil Franzos und Joseph Roth 2004 Funktion von Natur und Landschaft in der österreichischen Literatur szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Czy łódź była pełna? Szwajcaria wobec uchodźców żydowskich w latach 1933-1945 2004 Między „rajem” a „więzieniem”. Studia o literaturze i kulturze Szwajcarii szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: