web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Jagodzińska, Agnieszka Czy Sandauer jest dziś możliwy? Rzecz o asymilacji i allosemityzmie [Is Sandauer Possible Today? On Assimilation and Allosemitism] 2006 Studia Judaica 9
Kamczycki, Artur Syjonizm i sztuka. Analiza Ikony Teodora Herzla w kontekście aszkenazyjskiego kręgu kulturowego [Art and Zionism. The Analysis of Theodor Herzl’s Icon in the Context of the Ashkenasy Culture] 2006 Studia Judaica 9
Kouts, Gidéon 120 Years of the Hebrew Daily Press [120 lat hebrajskiej prasy codziennej] 2006 Studia Judaica 9
Kucia, Marek Holocaust Sites, Relics, Representations, and Memory: The Case of Auschwitz 2006 Facts and Lies in the Common Knowledge on the Holocaust. Conference Materials
Kucia, Marek ‘Jews’ – The Absence and Presence of the Category in the Representations of Auschwitz in Poland, 1945-1985 [Nieobecność i obecność kategorii „Żydzi” w przedstawieniach Auschwitz w Polsce w latach 1945-1985] 2006 Studia Judaica 9
Kłańska, Maria Interkulturelle Aspekte der Literatur der Bukowina 2006 Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität
Kłańska, Maria Soma Morgensterns Romantrilogie „Der Funken im Abgrund“ als Bildungs- und Entwicklungsroman 2006 Labyrinthe der Erinnerung. Beiträge zur österreichischen Literatur
Kłańska, Maria Pater Stanisław Musiał (1938-2004) – ein Kämpfer gegen die polnischen Tabus 2006 Wrocław-Berlin. Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog Kulturwissenschaft 4
Ligęza, Wojciech Poezja Wata i Grynberga wobec odzyskiwanego dziedzictwa [Poetry of Wat and Grynberg toward Regaining Heritage] 2006 Studia Judaica 9
Lisek, Joanna Between Mussarism and Yiddishism: Identity Problems in Chaim Grade’s Early Works 2006 Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity
Lisek, Joanna Chaim Grade 2006 Encyclopedia Judaica 8
Lisek, Joanna Między Warszawą a Wilnem. Kontakty środowisk literackich w okresie międzywojennym [Between Warsaw and Vilnius. The Activity of Yiddish Writers in Vilnius and their Contacts with Warsaw Literary Environment] 2006 Studia Judaica 9
Lisek, Joanna Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego 2006 Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005
Majdanik, Piotr Przykazania noachickie w Talmudzie – uniwersalistyczne tendencje w judaizmie w okresie ekspansji chrześcijaństwa w starożytności (traktat Sanhedrin 56a-57a) 2006 Studia Religiologica 39
Markowski, Artur Konwersje Żydów w północno-wschodnich rejonach Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku [The Conversions of Jews in the North-eastern Territory of the Polish Kingdom in the First Half of the Nineteenth Century] 2006 Studia Judaica 9