web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Niesiołowski-Spanò, Łukasz Two Aetiological Narratives in Genesis and their Dates [Dwa opowiadania etiologiczne w Księdze Rodzaju i ich datowanie] 2006 Studia Judaica 9
Ochmann, Jerzy Metoda rekonstrukcjonizmu w filozofii religii (M. M. Kaplan) 2006 Bóg i człowiek w filozofii religii, problem relacji wzajemnych. Filozofia religii
Ochmann, Jerzy Koncepcje antropologiczne w filozofii medycyny żydowskiej 2006 Nomos 53
Patek, Artur Za czy przeciw? Sprawa dyplomatycznego uznania Państwa Izrael przez Wielką Brytanię w 1948 roku 2006 Arcana
Patek, Artur W kręgu wiary i zbiorowej świadomości. Z kart Aliji Bet (1938-1948) 2006 Portolana. Studia Mediterranea 2
Piela, Marek O najnowszym przekładzie Psalmów [On the Most Recent Translation of Psalms] 2006 Studia Judaica 9
Quercioli Mincer, Laura L’esperienza ebraica in Polonia. Un tentativo di bibliografia italiana 2006 Studi Slavistici 3
Quercioli Mincer, Laura The Laughing Jew: A Yiddish Theatre in Contemporary Italy 2006 Theatralia. Revista de Poética del Teatro 7
Ruta, Magdalena Motywy chasydzkie w literaturze jidysz 2006 Światło i słońce: Studia z dziejów chasydyzmu
Sitarz, Magdalena Sabbatai Zwi aus literarischer Sicht: משיח־געוויטער (Meshiekh geviter = Messias Gewitter, 1961) von Jekhiel Jeshaye Trunk 2006 Jüdische Kulturbühne 8
Sroka, Łukasz T. Żydzi podgórscy. Kondycja społeczna i ekonomiczna 2006 Rocznik Krakowski 72
Wagner, Hanoch Daniel; Klauzińska, Kamila Contemporary Jewish Genealogy. A Multi-Faceted Academic Activity [Współczesna genealogia żydowska. Wieloaspektowa działalność akademicka] 2006 Studia Judaica 9
Wodziński, Marcin State Policy and Hasidic Expansion: The Case of Włocławek 2006 Jewish Studies at the Central European University 5
Wróbel, Mirosław S. Lektura Ewangelii św. Mateusza w kontekście prześladowanej wspólnoty 2006 Bóg jest Miłością (1 J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin
Wróbel, Mirosław S. Birkat ha-Minim and the Process of Separation between Judaism and Christianity 2006 The Polish Journal of Biblical Research 5