Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Domagalska, Małgorzata Czas wyboru. Publicyści „Prosto z mostu” wobec Zagłady 2009 Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata; Podolska, Joanna; Zinn, Katja Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen 2009 Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt 1941-1944 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Literackie portrety Żydów zaangażowanych w rewolucję 1905 2009 Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka The Attitudes of the Polish Positivists towards the Assimilation of Jews 2009 Iggud. Selected Essays in Jewish Studies 2 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus and the Assimilation of Polish Jews 2009 Polin 22 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka; Friedrich, Jacek Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta 2009 Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Wierzytelności dominikanów lwowskich u Żydów z terenu Rusi Czerwonej w 2. połowie XVII i w XVIII wieku 2009 Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Szachna Szalom (Szraga) z Pohrebyszcz (1770/1-1803) 2009 Polski Słownik Biograficzny 46 szczegóły   openurl
Ignatowski, Grzegorz Paweł VI i Jan Paweł I wobec bliskowschodniego procesu pokojowego (1974-1978) [Paul VI and John Paul I during the Peace Process in the Middle East (1974-1978)] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Kosior, Wojciech Upadek anioła. Psychoanaliza mitu 2009 Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców 2 szczegóły   openurl
Kosior, Wojciech Anioł w Biblii Hebrajskiej. Pojęcie ml'k w ujęciu statystycznym i hermeneutycznym [The Angel in the Hebrew Bible. The Idea of Ml'k from the Statistic and Hermeneutic Perspectives] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Kucia, Marek Nauczanie o Holokauście w polskich szkołach 2009 Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Die literarische Suche nach den Spuren Jesu in der „Christustrilogie“ von Patrick Roth 2009 Auf der Suche nach der Humanitas szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Von „zwei Frauenidealen“ zum tödlichen Eros. Zur Typologie der Liebesbeziehungen in den „galizischen Geschichten“ und „polnischen Geschichten“ Sacher-Masochs 2009 Die Lust im Text. Eros in Sprache und Literatur szczegóły   openurl
Lipiński, Edward Od ideologii królewskiej do mesjanizmu epoki hasmonejskiej [From Royal Ideology to the Messianism of the Hasmonaean Period] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: