Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Ruta, Magdalena Tale of the Murdered Shtetl: The Image of the Shtetl in Yiddish Literature in Post-War Poland 2009 European Judaism. A Journal for the New Europe 42 szczegóły   openurl
Sikora, Tomasz Cara’at – problem interpretacji. Księga kapłańska 13-14 [Tsara‘At – The Problem of Interpretation Book of Leviticus 13-14] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Skorek, Artur Dialektyka procesu zbawczego według rabina Awrahama Kuka. Rola profanum w czasach mesjańskich [Dialectics of Redemption in the Thought of Rabbi Avraham Kook. Role of Profanum in the Messianic Times] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Sroka, Łukasz Tomasz Żydzi w Krakowie około 1800 roku 2009 Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica szczegóły   openurl
Sroka, Łukasz Tomasz Statystyka w badaniach historycznych poświęconych mniejszościom narodowym i religijnym w Polsce XIX i XX wieku. Aspekty metodologiczne 2009 Ukryte w źródłach. Z warsztatu historyka XIX wieku szczegóły   openurl
Świeżyński, Adam Majmonidesowe rozumienie zdarzeń cudownych a współczesna filozofia cudu [Maimonides’ Understanding of Miracles and the Modern Philosophy of Miracle] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Szczerbiński, Waldemar Poland and Christianity in Heschel’s Life and Thought 2009 Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue szczegóły   openurl
Szczerbiński, Waldemar Żydowski obraz Żyda. W poszukiwaniu tożsamości własnej 2009 Teologia Praktyczna 10 szczegóły   openurl
Szlojme, Zajnwel Rapoport(An-Ski) Il dibbuk. Fra due mondi 2009 szczegóły   openurl
Szylar, Anna Żydowscy mieszkańcy Ożarowa w XIX wieku. Osadnictwo, liczebność, gmina żydowska [Jewish Inhabitants of Ożarów in the XIX Century. The Colonization, the Number, the Jewish Commune] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Szyndler, Artur Leon Schönker i jego plan emigracji Żydów z rejencji katowickiej z końca 1939 roku [Leon Schönker and His Plan of Emigration of Jews from Katowice Regency at the End of 1939] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics 2009 East European Jewish Affairs 39 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Cawato szel Berek Sonenberg: Hakariera hamaftija szel nadvan al korcho 2009 Gal-Ed 22 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, 1815-1860 2009 Let the Old Make the Way for the New. Studies in Social and Cultural History of Eastern European Jewry Presented to Immanuel Etkes 2 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Blood and the Hasidim: On the History of Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Poland 2009 Polin 22 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: