web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kosior, Wojciech Brit mila. Uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych 2013 Polish Journal of Arts and Culture 4
Kosior, Wojciech The Angel in the Hebrew Bible from the Statistic and Hermeneutic Perspectives. Some Remarks on the Interpolation Theory 2013 Polish Journal of Biblical Research 23
Kozińska-Witt, Hanna Udział Żydów w wyborach do Rady m. Krakowa i w jej składzie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – prasowa wersja wydarzeń 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Kozińska-Witt, Hanna Przerwane tradycje? Żydzi w wielkomiejskich samorządach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej: Kraków, Poznań i Warszawa 2013 Teksty Drugie
Kucia, Marek Antisemitism in contemporary Poland 2013 Global Antisemitism: A Crisis of Modernity
Kucia, Marek; Duch-Dyngosz, Marta; Magierowski, Mateusz The Collective Memory of Auschwitz and the Second World War among Catholics in Poland: A Qualitative Study of Three Communities 2013 History and Memory 25
Kucia, Marek; Duch-Dyngosz, Marta; Magierowski, Mateusz Anti-Semitism in Poland: survey results and a qualitative study of Catholic communities 2013 Nationalities Papers 42
Kłańska, Maria Deutsch-jüdische Identität aus der Sicht ostjüdischer Autobiographien in deutscher Sprache 2013 Deutsch-jüdische Identität. Mythos und Wirklichkeit. Ein neuer Diskurs?
Lisek, Joanna Orhodox Yiddishism in „Beys Yakov” Magazine in the Context of Religious Jewish Feminism in Poland 2013 Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective
Lisek, Joanna „З усіх мужчин я – наймужніша” Хана Левіна поетеса феміністка 2013 Егупець 22
Lisek, Joanna „Поміж чоловіків – я своя людина” – гендерні аспекті Хани Левіної 2013 Лепта
Meir, Natan M. The Place of Polish Jewry in a Russian Jewish Museum: The Case of the Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow 2013 Studia Judaica 16
Patek, Artur Okoliczności śmierci Witolda Hulanickiego i Stefana Arnolda w świetle dokumentów ze zbiorów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie 2013 Niepodległość 62
Patek, Artur Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku 2013 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 140
Piątkowska, Renata „Skarby naszej przeszłości”. Muzea żydowskie w Polsce [„Treasures of Our Past”: Jewish Museums in Poland] 2013 Studia Judaica 16