web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Quercioli Mincer, Laura Un sarmata nel lager: (anti)tradizione e (anti)canone nell’opera di Marian Pankowski 2013 Avanguardie e tradizioni nel XX e XXI secolo; fra Polonia, Italia e Europa. Atti del Convegno dei polonisti italiani, 22-23 aprile 2010
Quercioli Mincer, Laura Ricerca di Dio e silenzio di Dio nella letteratura ebraica del Novecento 2013 Storia religiosa degli ebrei d’Europa
Ronen, Shoshana Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah 2013 Jewish History Quarterly
Ronen, Shoshana Masaot lepolin basifrut ha’israelit ke’emtza’I lehavnayat zikron vezehut 2013 REEH. Revue Européenne des Etudes Hebraiques
Ruta, Magdalena „Nusech Pojln” czy „Jecijes Pojln”? Literackie dyskusje nad żydowską obecnością w powojennej Polsce (1945-1949 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Ruta, Magdalena Poyln, Poyln: Few Remarks on the Last Chapter of Yiddish Culture in Poland (1945-1968) 2013 Kwartalnik Historii Żydów
Ruta, Magdalena Słoń Trombeser, czyli słów kilka o przekładach wierszy Tuwima dla dzieci i o recepcji jego twórczości w kulturze jidysz powojennej Polski (1946–1968) 2013 Midrasz
Ruta, Magdalena Przyszłość należy do kobiet? Obraz kobiet w prozie Lili Berger na tle literatury jidysz w powojennej Polsce 2013 Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku
Sitarz, Magdalena Literature as a Medium for Memory. The Universe of Sholem Asch’s Novels 2013
Sitarz, Magdalena Dramaty Szolema Asza czytane dzisiaj 2013 Świat dramatów Szaloma Asza
Szlengel, Władysław Cosa leggevo ai morti. Poesie e prose del ghetto di Varsavia 2013
Vobecká, Jana Demographic avant-garde: Jews in Bohemia between the Enlightenment and Shoah 2013
Wodziński, Marcin Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864 2013
Wodziński, Marcin The Question of Hasidic Sectarianism 2013 Jewish Cultural Studies 4
Wodziński, Marcin Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective 2013 Jewish History 27