web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin; Gellman, Uriel Toward a New Geography of Hasidism 2013 Jewish History 27
Wróbel, Mirosław S. John 8:44 as crux interpretum” 2013 Rediscovering John. Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns
Wróbel, Mirosław S. Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I–II w. po Chr.) 2013 The Biblical Annals 3
Wróbel, Mirosław, S. Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna 2013