Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Bildende Kunst um 1900 2002 szczegóły   openurl
הימען צור ליבע צום היימלאַנד [Himen cur libe cum hejmland] 2002 Ignacego Krasickiego Hymn do miłości ojczyzny szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Isaac Bashevis Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee 2002 Isaac Bashevis Singer: His Work and His World szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika The Beginning as an End: Early Polish History in Isaac Bashevis Singer’s Der kenig fun di felder (King of the Fields) 2002 Slavic Almanach: The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies 8 szczegóły   openurl
Alabrudzińska, Elżbieta Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918-1939 [Christian Missions among Jews in Poland in 1918-1939] 2002 Studia Judaica szczegóły   openurl
Bergman, Eleonora The Rewir or Jewish District and the Eyruv [Rewir czyli dzielnica żydowska oraz ejruw] 2002 Studia Judaica 5 szczegóły   openurl
Doktór, Jan The Non-Christian Frankists 2002 Polin 15 szczegóły   openurl
Doktór, Jan U źródeł chasydyzmu na ziemiach polskich [At the Sources of Chasidism in Poland] 2002 Studia Judaica szczegóły   openurl
Doktór, Jan; Anton, Karl Die kurze aber stürmische akademische Karriere eines Schüler des Jonathan Eibeschütz 2002 Von Enoch bis Kafka. Festschrift für Karl E. Grözinger zum 60. Geburtstag szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Najpilniejsza sprawa. Publicyści „Prosto z mostu” wobec kwestii żydowskiej 2002 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Spira Natan Nata ben Salomon (1585-1633) 2002 Polski Słownik Biograficzny 41 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Spira Natan ben Samson (zm. 1577) 2002 Polski Słownik Biograficzny 41 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej 2002 Studia Historyczne 45 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Die Geschichte der Juden in Kamionka Strumiłowa von 15. bis zum 18. Jh. [Historia Żydów w Kamionce Strumiłowej w XV-XVIII w.] 2002 Studia Judaica 5 szczegóły   openurl
Grinberg, Daniel Nineteenth Century Sound Recordings of Historical Importance [Dziewiętnastowieczne nagrania dźwiękowe o znaczeniu historycznym] 2002 Studia Judaica 5 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: