| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska Monika, Isaac Singer, Nobel 1978, "Życie Literackie", 1979, nr 9, s. 12.
Adamczyk-Garbowska Monika, Polska i Polacy w powieściach I.B. Singera, "Akcent", 1980, nr 1, s. 125–129.
Adamczyk-Garbowska Monika, A New Generation of Voices in Polish Holocaust Literature, "Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History", 1989, nr 3, s. 273–287.
Adamczyk-Garbowska Monika, In Search of a Road to Reconciliation, "Common Ground: The Journal of the Council of Christians and Jews", 1991, nr 2, s. 14–18.
Adamczyk-Garbowska Monika, O dybuku z Goraja i jego twórcy, "Kresy", 1991, nr 9/10, s. 23–28.
Adamczyk-Garbowska Monika, Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction, "Polin", t. 5 (1991), s. 288–302.
Adamczyk-Garbowska Monika, Ziemia Święta w Biłgoraju. O polskich aspektach twórczości I. B. Singera, "Więź", 1991, nr 1, s. 95–107.
Adamczyk-Garbowska Monika, I. B. Singer – portret artysty w kraju młodości, "ExLibris", 1993, nr 31, s. 12–13.
Adamczyk-Garbowska Monika, Kapusta z kremem, czyli o polskich przekładach I. B. Singera, "ExLibris", 1993, nr 32, s. 7–8.
Adamczyk-Garbowska M., Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction, [w:] From Shtetl to Socialism. Studies from Polin, red. Polonsky, A., Washington, 1993, s. 502–16
Adamczyk-Garbowska M., Polska Isaaca Bashevisa Singera – rozstanie i powrót, Lublin, 1994, 197 ss.
Adamczyk-Garbowska M., Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną, [w:] Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, red. Hawryluk, W., red. Linkowski, G., Lublin, 1996, s. 15–27
Adamczyk-Garbowska Monika, Chone Shmeruk – In memoriam, "Tygodnik Powszechny", 1997, nr 30, s. 12.
Adamczyk-Garbowska Monika, I. B. Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee, "Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History", 1997, nr 3, s. 265–276.
Adamczyk-Garbowska Monika, Julian Stryjkowski: 1905-1996, "Polin", t. 11 (1997), s. 381–384.