| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Asz S., Miasteczko, tł., oprac. Adamczyk-Garbowska, M., Janowiec nad Wisłą, 2003, 240 ss.
Asz S., Dramaty. Wybór, Kuligowska-Korzeniewska, A., Adamczyk-Garbowska, M., Kutno, 2013, 273 ss.