| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Banach Krzysztof, Zagłada Żydów w świetle ekspozycji stałych Państwowego Muzeum na Majdanku [Presentation of the Holocaust at Permanent Exhibitions of the State Museum at Majdanek], "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 115–144.