| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Marcinkowski Roman, Jews in Eastern Galicia in the Light of The Memoirs of Dov Ber of Bolekhov [Żydzi we wschodniej Galicji w świetle Pamiętników Dowa Bera z Bolechowa], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 41–58.
Marcinkowski Roman, Kobieta i mężczyzna w ujęciu Talmudu [A Woman and a Man in the Light of the Talmud], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 1–30.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Marcinkowski Roman, Luigi Chiarini (1789-1832) – an Anti-Judaistic Reformer of Judaism [Luigi Chiarini (1789-1832) – antyjudaistyczny reformator judaizmu], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 2(14), s. 237–248.