| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek Artur, Tragedia „Strumy”, "Nowiny Kurier", 2007, s. 14–15.
Patek Artur, Wokół zatonięcia statku „Struma” (Morze Czarne, luty 1942 r.), "Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU", t. 19 (2011), s. 73–86.