| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Adolf Rudnicki, [w:] Holocaust Literature, red. Kremer, L., t. 2, New York, 2003, s. 1058–62