| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Friedrich Agnieszka, Bolesław Prus and the Dreyfus Case, "Polin", t. 14 (2001), s. 271–280.
Friedrich A., Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej, [w:] Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. Woźniakiewicz-Dziadosz, M., red. Fita, S., Lublin, 2003, s. 335–46
Friedrich A., Żydzi, Niemcy i Polacy w publicystyce Bolesława Prusa i Jana Jeleńskiego do 1883 roku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 199–213
Friedrich A., Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej, Gdańsk, 2008, 316 ss.
Friedrich Agnieszka, Bolesław Prus and the Assimilation of Polish Jews, "Polin", t. 22 (2009), s. 316–331.