| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek Artur, Brytyjskie obozy na Cyprze dla deportowanych imigrantów żydowskich (1946-1949), "Portolana. Studia Mediterranea", t. 1 (2004), s. 233–245.