| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Adamczyk-Garbowska M., Córka Generała Franco, [w:] Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, red. Ambrosewicz-Jacobs, J., red. Hońdo, L., Kraków, 2003, s. 56–60
Adamczyk-Garbowska M., General Franco’s Daughter, [w:] Why Should We Teach about the Holocaust, red. Ambrosewicz-Jacobs, J., red. Hońdo, L., Kraków, 2004, s. 65–9